MEHR ME MAAL KE ALAWA KUCH AUR HO TO KAISA??

Moderator: orcasif

MEHR ME MAAL KE ALAWA KUCH AUR HO TO KAISA??

Postby orcasif » Wed Oct 02, 2013 11:09 am

Mohamed Juned Razvi
UAE...

Sawaal

Kya meher me raqm ka hona shart hai..? Ya raqm k alava koi aur farmaish kar sakti hai.
Ek aurat ne yeh kaha ke mera meher yeh hai ki mera shohar quran ki surah yaseen ya dusri koi taweel surah yaad kare...
Kya isi tarah ki uski koi nek farmaish par amal karke uska meher ada hojayega..?

JAWAAB

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام علي خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد عليه
وعلي آله وأصحابة وزريتة وزوجاته أفضل وأزكي الصلاة السلام

Qur'ane paak me hy k
"APNE MAALO'N K EWAZ TALAASH KARO"
( sure Nisaa, para 5, aayat 24.)
MEHER maal hi hota hai, na k khidmat o taaleem waghera... K ye cheeze'n maal nahi hain...

واللــــه تعالى اعــلم ورســوله اعلــم
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(By Hazrat Maulana Syed Minhaaj Raza Hashmi Miya Razavi Siraaji Daamat Barkaatuhum Aaliya
Naazim E Aa'la Darul Uloom Faizaan E Mufti E Aazam Phool gali Bhendi Bazar Mumbai-3)
(BY HAZRAT MAULANA SAYYED MINHAAJ RAZA HASHMI MIYA DAAMAT BARKAATUHUM AALIYA
NAAZIM E AALA DARUL ULOOM FAIZAAN E MUFTI E AAZAM PHOOL GALI MUMBAI -3)
orcasif
Senior Moderator
 
Posts: 299
Joined: Sun Sep 29, 2013 8:51 am

Return to Nikah-Talaq

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest